تمدید دو ساله مجوز راهبری فن بازار منطقه ای استان یزد به پارک علم و فناوری یزد

توسط رئیس شبکه فن بازار ملی ایران انجام شد:

تمدید دو ساله مجوز راهبری فن بازار منطقه ای استان یزد به پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۲ فروردین, ۱۳۹۸

مجوز راهبری فن بازار منطقه ای استان یزد توسط پارک علم و فناوری یزد تا تاریخ بیست و نهم اسفند 99 و به مدت دو سال تمدید شد.