بومی سازی فرآیند تولید مینی بیل مکانیکی در یزد

بومی سازی فرآیند تولید مینی بیل مکانیکی در یزد

  • ۱۷ مرداد, ۱۳۹۶

مهدی عسکری شاهی مدیر عامل شرکت یگانه پارسه کویر مستقر در پارک علم و فناوری یزد، در گفتگو با روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد از فعالیت های شرکت یگانه پارسه کویر می گوید.