پیش رویداد استارت آپ ویکند ایمنی صنعت مس ایران (بوت کمپ)

توسط پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

پیش رویداد استارت آپ ویکند ایمنی صنعت مس ایران (بوت کمپ)

  • ۳۱ شهریور, ۱۳۹۸

پیش رویداد اولین رویداد ملی استارت آپ ویکند حوزه ی ایمنی صنعت مس ایران (بوت کمپ) شنبه 30 شهریور 98، با همکاری پارک علم و فناوری یزد در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.

گزارش تصویری پیش رویداد استارت آپ ویکند ایمنی صنعت مس ایران (بوت کمپ)

گزارش تصویری پیش رویداد استارت آپ ویکند ایمنی صنعت مس ایران (بوت کمپ)

  • ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸

پیش رویداد استارت آپ ویکند ایمنی صنعت مس ایران، روز شنبه 30 شهریور در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد .