جزئیات بسته حمایتی پارک علم و فناوری یزد برای شرکت های مستقر اعلام شد

به منظور کاهش آسیب های شیوع ویروس کرونا:

جزئیات بسته حمایتی پارک علم و فناوری یزد برای شرکت های مستقر اعلام شد

  • ۳۱ فروردین, ۱۳۹۹

جزئیات بسته حمایتی پارک علم و فناوری یزد برای شرکت های مستقر،جهت کمک به کسب و کارهای آسیب دیده اعلام شد.