برنامه های عملیاتی پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک یزد در سال 98

درنخستین جلسه شورای سیاست گذاری پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 98 بررسی شد:

برنامه های عملیاتی پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک یزد در سال 98

  • ۱۴ خرداد, ۱۳۹۸

نخستین جلسه شورای سیاست گذاری پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد 12 خرداد 98 با حضور امیر جهانگرد، مدیر پردیس، شهرام شکوهی، معاون پشتیبانی پارک یزد، علی سریزدی، مشاور طرح و برنامه پارک، حمیدرضا قمی، عضو شورای اسلامی شهر یزد و اکرم فداکار مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان برگزار شد.