بازگرداندن هویت ایرانی – اسلامی به چهره فضاهای شهری؛ از اهداف اصلی شرکت صفه هنر ایرانیان است

مدیرعامل گروه معماران صفه هنر ایرانیان:

بازگرداندن هویت ایرانی – اسلامی به چهره فضاهای شهری؛ از اهداف اصلی شرکت صفه هنر ایرانیان است

  • ۱۰ آبان, ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، گروه معماران صفه هنر ایرانیان فعالیت خود را از سال 1391 در زمینه معماری، خدمات فنی مهندسی و طراحی گرافیکی با استقرار در پارک علم و فناوری یزد به صورت رسمی آغاز نمود.