حضور بانوان مدیرعامل شرکت های فناور پارک علم و فناوری یزد در نشست بانوان فرهیخته ی استان

حضور بانوان مدیرعامل شرکت های فناور پارک علم و فناوری یزد در نشست بانوان فرهیخته ی استان

  • ۱ مهر, ۱۳۹۸

نشست بانوان فرهیخته استان با حضور معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده، محمدعلی طالبی، استاندار یزد، معاونان استاندار، مدیرکل حوزه استاندار و جمعی از بانوان فرهیخته استان، از جمله مدیران عامل شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری یزد، روز شنبه ۳۰ شهریور ما‌ه در سالن کوثر استانداری یزد برگزار شد.