گزارش تصویری بازدید مدیر منطقه ای یونسکو در تهران از پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید مدیر منطقه ای یونسکو در تهران از پارک علم و فناوری یزد

  • ۱۲ مهر, ۱۳۹۶

مدیر منطقه ای یونسکو در تهران روز سه شنبه ۱۱ مهر از پارک علم و فناوری یزد بازدید کرد.