گزارش تصویری بازدید اعضای کارگروه همکاری های علمی و فناوری ایران و مجارستان از پارک علم و فناوری یزد

گزارش تصویری بازدید اعضای کارگروه همکاری های علمی و فناوری ایران و مجارستان از پارک علم و فناوری یزد

  • ۲۳ مهر, ۱۳۹۶

اعضای کارگروه همکاری های علمی و فناوری ایران و مجارستان روز یکشنبه 23 مهرماه از پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.