گزارش تصویری بازدید دکتر مصطفی کریمیان اقبال از شرکت های مستقر در پردیس فناوری پارک یزد در دانشگاه یزد

گزارش تصویری بازدید دکتر مصطفی کریمیان اقبال از شرکت های مستقر در پردیس فناوری پارک یزد در دانشگاه یزد

  • ۸ اردیبهشت, ۱۳۹۸

دکتر مصطفی کریمیان اقبال در روز یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 از شرکت های مستقر در پردیس فناوری پارک یزد در دانشگاه یزد بازدید به عمل آورد