برگزاری رویداد تعامل بین شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد و شرکت ملی گاز ایران

برگزاری رویداد تعامل بین شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد و شرکت ملی گاز ایران

  • ۳۰ دی, ۱۳۹۶

در راستای بازاریابی در صنعت نفت و گاز و قرار گرفتن شرکت های دانش بنیان در لیست تامین کنندگان صنعت نفت و گاز، رویداد تعامل بین شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد و شرکت ملی گاز ایران برگزار خواهد شد.