دوره های آموزشی بازاریابی تخصصی کالا در حوزه نفت و گاز

با حمایت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

دوره های آموزشی بازاریابی تخصصی کالا در حوزه نفت و گاز

  • ۲۷ مهر, ۱۳۹۸

دوره های آموزشی بازاریابی تخصصی کالا در حوزه نفت و گاز، ۲۴ و ۲۵ مهر ۹۸ در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.