جلسه معرفی رویداد فناوری ایران و گرجستان و شرح حمایت های پارک علم و فناوری یزد

با حضور مدیران عامل شرکت های فناور مستقر در پارک علم وفناوری یزد برگزار شد:

جلسه معرفی رویداد فناوری ایران و گرجستان و شرح حمایت های پارک علم و فناوری یزد

  • ۷ شهریور, ۱۳۹۸

جلسه معرفی رویداد فناوری ایران و گرجستان و شرح حمایت های پارک علم و فناوری یزد با حضور محمد قویدل، مدیر امور بین الملل پارک علم و فناوری یزد، مسعود نظری، مدیر دفتر مبادلات فناوری ایران و گرجستان و جمعی از مدیران عامل شرکت های فناور مستقر در پارک، 4 شهریور 98 در سالن کنفرانس مرکز فناوری اقبال برگزار شد.

گزارش تصویری جلسه معرفی رویداد فناوری ایران و گرجستان

گزارش تصویری جلسه معرفی رویداد فناوری ایران و گرجستان

  • ۴ شهریور, ۱۳۹۸

جلسه معرفی رویداد فناوری ایران و گرجستان و شرح حمایت های پارک علم و فناوری یزد دوشنبه 4 شهریور 98 در سالن جلسات این پارک برگزار شد.