برگزاری پنل چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری خطرپذیر

برگزاری پنل چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری خطرپذیر

  • ۲۷ دی, ۱۳۹۸

پنل چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری خطرپذیر روز سه شنبه ۲۴ دی ۹۸ با حضور اکرم فداکار، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد، محمد سپهر، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد،غضنفر میرجلیلی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری نوآوری اتاق بازرگانی یزد و ابوالفضل ساجدی، مدیرعامل پذیرش ۲۴ در محل سالن جلسات مرکز فناوری اقبال برگزار شد.