همکاری پارک علم و فناوری یزد در برگزاری رویدادهای ترویجی در دانشگاه یزد

همکاری پارک علم و فناوری یزد در برگزاری رویدادهای ترویجی در دانشگاه یزد

  • ۱۳ آبان, ۱۳۹۶

پارک علم و فناوری یزد به منظور برگزاری بهتر و گسترده تر رویدادهای ترویجی در حوزه کارآفرینی، با دانشگاه یزد همکاری می کند.