ساخت انیمیشن گردشگری تاریخی شهر یزد در مرکز انیمیشن پارک علم و فناوری یزد

ساخت انیمیشن گردشگری تاریخی شهر یزد در مرکز انیمیشن پارک علم و فناوری یزد

  • ۲۲ تیر, ۱۳۹۸

انیمیشن گردشگری تاریخی در مورد تاریخ شهر یزد در مرکز توسعه فناوری هنرهای دیجیتال( مرکز انیمیشن) پارک علم و فناوری یزد ساخته می شود.