انتشار کتاب پویایی شناسی سیستم ها

توسط مشاور طرح و برنامه پارک علم و فناوری یزد صورت گرفت:

انتشار کتاب پویایی شناسی سیستم ها

  • ۲۶ اسفند, ۱۳۹۷

کتاب پویایی شناسی سیستم ها و آموزش نرم افزارهای مختلف آن به زبان ساده توسط علی حاجی غلام سریزدی، مشاور طرح و برنامه پارک علم و فناوری یزد تالیف و به چاپ رسید.