فراخوان برای انتخاب شرکت های فناور برگزیده استان یزد

در آستانه هفته پژوهش و فناوری انجام شد:

فراخوان برای انتخاب شرکت های فناور برگزیده استان یزد

  • ۱۱ آذر, ۱۳۹۸

همزمان با هفته پژوهش و فناوری، مراسم تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر استان انجام خواهد شد.