افتتاح طرح تولید آجر نمای عایق با ایده و مشاوره شرکت اقتصاد دانش بنیان (مستقر در پارک علم و فناوری یزد)

افتتاح طرح تولید آجر نمای عایق با ایده و مشاوره شرکت اقتصاد دانش بنیان (مستقر در پارک علم و فناوری یزد)

  • ۹ شهریور, ۱۳۹۸

طرح تولید آجرنمای عایق با حضور غلامی، مدیر ارزیابی طرح های صندوق کارآفرینی امید، محسن صادقیان، معاون عمرانی استانداری یزد، محمد امامی، مدیر صندوق کارآفرینی استان یزد، هادی هادی نسب، فرماندار اشکذر و تقی فرهنگ نیا، مدیر پردیس علوم انسانی و هنر افتتاح شد.