انتصاب سرپرست پارک علم و فناوری یزد به عنوان رئیس پارک

طی حکمی از سوی منصور غلامی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری انجام گرفت:

انتصاب سرپرست پارک علم و فناوری یزد به عنوان رئیس پارک

  • ۷ آذر, ۱۳۹۸

طی حکمی از سوی منصور غلامی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، محمد مهدی لطفی، سرپرست پارک علم و فناوری یزد به عنوان رئیس پارک منصوب شد.