بازدید اعضای کارگروه همکاری های علمی و فناوری ایران و مجارستان از پارک علم و فناوری یزد

بازدید اعضای کارگروه همکاری های علمی و فناوری ایران و مجارستان از پارک علم و فناوری یزد

  • ۲۳ مهر, ۱۳۹۶

پارک علم و فناوری یزد یکشنبه 23 مهر ماه 96 میزبان اعضای کارگروه همکاری های علمی و فناوری ایران و مجارستان بود.