پیش رویداد استارت آپ ویکند ایمنی صنعت مس ایران (بوت کمپ)

توسط پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

پیش رویداد استارت آپ ویکند ایمنی صنعت مس ایران (بوت کمپ)

  • ۳۱ شهریور, ۱۳۹۸

پیش رویداد اولین رویداد ملی استارت آپ ویکند حوزه ی ایمنی صنعت مس ایران (بوت کمپ) شنبه 30 شهریور 98، با همکاری پارک علم و فناوری یزد در مرکز فناوری اقبال برگزار شد.