گزارش تصویری بازدید سرپرست پارک علم و فناوری یزد از شتابدهنده ی سرایند افکار نو

گزارش تصویری بازدید سرپرست پارک علم و فناوری یزد از شتابدهنده ی سرایند افکار نو

  • ۲۲ مهر, ۱۳۹۸

سرپرست پارک علم و فناوری یزد، روزسه شنبه 23 مهر 98 از شتابدهنده ی سرایند افکار نو بازدید به عمل آورد.