کسب رتبه نخست پارک علم وفناوری یزد در ارزیابی همکاری های بین المللی مراکز آموزشی،پژوهشی و فناوری کشور

کسب رتبه نخست پارک علم وفناوری یزد در ارزیابی همکاری های بین المللی مراکز آموزشی،پژوهشی و فناوری کشور

  • ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۹

پارک علم و فناوری یزد توانست در چارچوب مقررات و بر اساس شاخص های تعریف شده،مقام نخست را در ارزیابی همکاری های علمی بین المللی مراکز آموزشی و پژوهشی کشور در سال ۱۳۹۸- ۱۳۹۷ کسب نماید.