ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا و مناسب به شرکت ها، دغدغه اصلی مسئولین پارک یزد

کارشناس واحد بازاریابی و توسعه بازار پارک یزد:

ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا و مناسب به شرکت ها، دغدغه اصلی مسئولین پارک یزد

  • ۱۰ آبان, ۱۳۹۹

واحد بازاریابی و توسعه بازار پارک علم و فناوری یزد، یکی از واحدهای مهم و تاثیرگذار برای شرکت های مستقر در پارک است.