راه اندازی آبنمای کف خشک بافق توسط شرکت رادوین صنعت پویای کویر

راه اندازی آبنمای کف خشک بافق توسط شرکت رادوین صنعت پویای کویر

  • ۱۷ تیر, ۱۳۹۶

آبنمای کف خشک موزیکال بافق، توسط شرکت رادوین صنعت پویای کویر در تاریخ چهارشنبه 14 تیرماه راه اندازی شد.