گردهمایی شرکت های پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات با مسئولین پارک علم و فناوری یزد روز شنبه 24 آذر 97 با حضور احمدرضا فقیه خراسانی، معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد، شهرام شکوهی، معاون پشتیبانی پارک، امیر جهانگرد رفسنجانی، مدیر پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک و جمعی از مدیران عامل شرکت های مستقر در پردیس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در این نشست که به بررسی مسائل مبتلابه شرکت های مستقر در پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد، مسائل مختلف از جمله نحوه عقد قرارداد شرکت های پسارشد مطرح شد.
گفتنی است، سلسله جلسات مسئولین پارک علم و فناوری یزد با شرکت های مستقر در پارک، دوشنبه 26 آذر 97 در پردیس علوم انسانی و هنر و پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی پارک یزد برگزار خواهد شد.

فایل‌ها

توضیحات نسخه دریافت

گردهمایی شرکت های پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات با مسئولین پارک یزد

دریافت