نرم افزار پذیرش24 ، از محصولات شرکت دانش بنیان سپهر سلامت،مستقر در پارک علم و فناوری یزد، موفق به کسب مقام نخست رشد استارت آپ های حوزه سلامت کشور شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، اخیرا گزارشی از رشد استارت آپ های حوزه سلامت الکترونیک توسط معاونت علمی ریاست جمهوری تدوین و پیشنهاد شده سرمایه گذاران در آنها سرمایه گذاری کنند، در این گزارش نرم افزار پذیرش 24 توانست با قدرت رتبه اول کشور را کسب کند.
گفتنی است، پذیرش 24 نام نرم افزار سازمانی است که مخاطب آن پزشکان و جامعه درمانی بوده و در بیمارستان ها، مطب ها و مراکز درمانی مورد استفاده قرار می گیرد.