افتخاری دیگر برای استان یزد

مراسم اختتامیه این جشنواره 15 شهریورماه در دانشگاه تربیت مدرس با حضور وزیر محترم علوم ،تحقیقات وفناوری اطلاعات برگزار شد.

در این دوره 108 دانشگاه ، مرکزپژوهشی -فناوری و سازمانهای تابعه وزارت علوم 3789 اثربه دبیرخانه این جشنواره ارسال کردند که تیم داوری پس از بررسی آثار رسیده و کسب امتیازنسبت به معرفی برگزیدگان اقدام نمودند.

در این دوره آثاردر 10 گروه ارسال گردیده بود که روابط عمومی پارک علم وفناوری یزد در بخش ایده های نو موفق به کسب این عنوان گردیدواز دست وزیر علوم لوح تقدیر و تندیس جشنواره را در یافت نمود.

گفتنی است که از دیگر برنامه های این روز افتتاح پایگاه خبری عتف نیوز وابسته به وزارت علوم و همچنین تقدیر از خبرنگاران برتر وزارت علوم بود.

  • ۳۱ شهریور, ۱۳۹۰