به گزارش روابط عمومی پارک، نتایج این جشنواره در زیر آورده شده است. مرکز رشد نانوبیوتکنولوژی پارک علم وفناوری یزد در بین 22 مرکز رشد برتر با کسب 59 امتیاز بالاتر از مراکز رشد دانشگاهی نظیر دانشگاه امیرکبیر، صنعتی شریف و شهید بهشتی توانست مقام ششم را به خود اختصاص دهد.

رتبه

نام نهاد برتر

امتیاز

1 مرکز رشد واحدهای فناور صنایع رنگ 226
2 مرکز رشد فناوری جامع -شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 190.74
3 مرکز رشد فناوری پلیمر 154.63
4 مرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی 142.6
5 مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 131
6 مرکز رشد پارک علم و فناوری استان یزد 59
7 مرکز رشد دانشگاه شهرکرد 50
8 مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر 49.5
9 مرکز رشد پارک علم و فناوری استان سمنان 23
10 مرکز رشد دانشگاه بین الملل قزوین 21.2
11 مرکز رشد زیست فناوری پزشکی ابن سینا 21.04
12 مرکز رشد دانشگاه الزهرا 16
13 مرکز رشد پارک علم فناوری استان گیلان 15
14 مرکز رشد دانشگاه زنجان 14
15 مرکز رشد دانشگاه شریف 10
15 مرکز رشد پارک علم و فناوری پردیس 10
18 مرکز رشد واحدهای فن آوری فراورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 6
19 پارک استان خراسان 5
19 مرکز رشد و پارک علم وفناوری مدرس 5
19 مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهید بهشتی 5
19 مرکز رشد سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی 5
  • ۸ آبان, ۱۳۹۱