از طرح نوآورانه ساخت ربات تمیزکننده پانل های خورشیدی بدون نیاز به آب، روز یکشنبه 2 آذر 99 در مرکز نوآوری پارک یزد دفاع شد.
این ربات با توجه به نیاز حیاتی کشور به منابع آب های زیرزمینی به خصوص در استان یزد، می تواند با تمیز کردن پانل های خورشیدی، از هدر رفتن آب مقطر مصرفی در تمیز کردن آن ها در کشور جلوگیری کند. همچنین این ربات که با استفاده از تجهیزات کاملا بومی ساخته می شود، کمک شایانی به افزایش بازدهی نیروگاه های خورشیدی، صرفه جویی در مصرف آب و کاهش هزینه های تمیزکاری می کند.
گفتنی است، حسین الماسی، کارشناسی ارشد برق قدرت، مهرداد علیان،کارشناسی برق، محمد آقایی، کارشناسی طراحی صنعتی و مسعود علیان، کاردانی فنی برق، صاحبان این طرح نوآورانه هستند.