کارگاه آموزشی مقدماتی و پیشرفته مالکیت فکری در راستای برنامه های تربیتی آموزشی، توسط بنیاد نخبگان استان یزد و با همکاری پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد به نقل از بنیاد نخبگان استان یزد، در این کارگاه 90 دقیقه ای که اول اردیبهشت سال جاری به صورت مجازی و با تدریس محمدرضا حسینی، مدیر دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری یزد و نماینده کانون پتنت ایران در یزد برگزار شد، مباحث مقدماتی و اقسام مالکیت فکری، معرفی اختراع و شرایط آن ارائه شد.
گفتنی است دومین جلسه مقدماتی این دوره، سه شنبه 2 اردیبهشت و دوره پیشرفته آن 8 و 9 اردیبهشت ساعت 18 برگزار خواهد شد.