اولین جلسه کارگاه آموزشی آشنایی با قانون تجارب با موضوع اصول شرکت داری در تاریخ 29 فروردین 90 در سالن اجتماعات مرکز رشد ICT برگزار گردید.

در این جلسه 33 نفر از هسته ها، موسسات و متقاضیان پذیرش در مرکز رشد ICT ومدیریت و اقتصاد حضور داشتند.

  • ۸ اردیبهشت, ۱۳۹۰