کارگاه آموزشی” آشنایی با ماموریتها و اهداف پارکهای علم و فناوری”با حضور خبرنگاران سرویسهای علمی و فناوری رسانه‌ها در محل وزارت علوم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک و به نقل از وزارت علوم در این کارگاه آموزشی دکتر مصطفی کریمیان اقبال مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری در خصوص مواردی از قبیل اقتصاد دانش بنیان، تفاوت بین صنعت و فناوری، تجاری سازی، چگونگی تبدیل علم به ثروت، عملکرد پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد و کار آفرینی اطلاعات جامعی ارائه کرد و در پایان نیز به سوالات مختلف شرکت کنندگان در خصوص مباحث مطرح شده در کارگاه پاسخ داد.
گفتنی است در پایان این برنامه آموزشی به حاضران گواهی شرکت در این کارگاه اعطا شد.

  • ۲۳ دی, ۱۳۹۲