به نقل از مرکز رشد فناوری میبد

محصولات جدید این شرکت عبارتند از :

– جرم نسوز دما بالا و دما پایین ( سرعت گیر سرامیکی چسبی و پیچی در دو نوع گرد و مکعبی

– آجر نسوز NF1 و NF2

– آجر نسوز مولایتی دما بالا با قابلیت کاربری در گستره دمایی 1600 الی 1650 درچه سانتیگراد

  • ۲۰ دی, ۱۳۸۹