به گزارش روابط عمومی پارک، دکتر امراللهی، ریاست پارک علم و فناوری یزد در این هم اندیشی با اشاره به دستاوردها و ظرفیتهای پارک علم و فناوری یزد بر توسعه هکاری­ها و استفاده بیشتر از تجارب دیگر مراکز در این حوزه تاکید کرد.

دکتر امراللهی با اشاره به برگزاری جشنواره ملی ایده برتر در استان یزد و فعالیت­ بخش ویژه علوم انسانی در این جشنواره، از همکاری دیگر مراکز تخصصی و به ویژه پارک فناوری استان قم استقبال کرد.

قیومی، مدیر مرکز رشد علوم انسانی پارک علم و فناوری یزد نیز در این نشست به تشریح عملکرد این مرکز پرداخته و خواستار افزایش حمایتهای دولتی و نیز تعیین اولویت­های ملی و سیاستگزاری راهبردی در مسیر توسعه مراکز علوم انسانی در سطح کشور شد.

گفتنی است ایجاد مراکز رشد واحدهای فناوری علوم انسانی، تجربه ای جدید در کشور محسوب می شود که استان یزد با راه اندازی نخستین مرکز تخصصی علوم انسانی در سال 1388 در این عرصه ملی پیشتاز و پیشگام بوده است.

  • ۲ مرداد, ۱۳۹۱