با حضور استاندار یزد

به گزارش روابط عمومی پارک، این جلسه با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم آغاز شد، سپس محمد رضا فلاح زاده استاندار یزد در مورد سه جلسه پیشین این شورا به ایراد سخنرانی و جمع بندی نظرات پرداخت و در خصوص جلسه حاضر اظهار داشت: در این جلسه نقشه راه کانون هماهنگی دانش و صنعت لعاب، کاشی و سرامیک ایران با حضور تمام اعضا به تصویب می رسد.

سپس محسن خواجه امینیان، عضو کارگروه تدوین نقشه راه کانون هماهنگی دانش و صنعت لعاب، کاشی و سرامیک ایران به ارایه گزارشی از این نقشه راه پرداخت و گفت: هدف اصلی از اجرای این پروژه، تعیین چشم انداز بلندمدت برای صنعت و تعیین جایگاه آینده صنعت در کشور، تعیین گام های میانی مناسب و برنامه ریزی برای صنعت و هماهنگی تمام بخشها برای رسیدن به صنعت چشم انداز است.

در ادامه جلسه اعضاء به ارایه نظرات خود در مورد کانون و نقشه راه پرداختند و در نهایت به پیشنهاد استاندار موارد بومی سازی، فناوری، راهکار در حوزه بازاریابی و خلاء های آموزشی و نیز تحقیقات و پژوهش به این سند افزوده شد.

  • ۳۰ مهر, ۱۳۹۱