چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری پارک علم و فناوری یزد با حضور کلیه مدیران پارک و مراکز رشد، به ریاست دکتر داریوش پورسراجیان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پارک، در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد واحدها و مراکز رشد مختلف توسط مدیران مربوط در خصوص مسائل روز پارک بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مدیران از رهنمودهای ریاست پارک علم و فناوری یزد بهره‌مند شدند.

  • ۵ مهر, ۱۳۹۳