وزیرعلوم:

به گزارش روابط عمومی پارک و وزارت علوم، دکتر کامران دانشجو گفت: دولتهای نهم و دهم در تمامی زمینه ها خدمات خوبی به کشور ارائه داده است. ولی متاسفانه هم اکنون از طرف بسیاری از افراد و رسانه ها مورد هجمه شدید قرار می‌گیرد. وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در مشهد قدس که فرمودند دولت بعدی باید در کنار نقاط مثبت دولت فعلی نقاط ضعف آن را نداشته باشد گفت: فرمایش ایشان نشان دهنده و موید نقاط مثبت در دولت است ولی عده ای تمام خدمات دولت را با بی‌انصافی کامل انکار می‌کنند. وزیر علوم با تاکید براینکه باید همواره منافع مجموعه نظام را برمنافع بخشی و فردی ترجیح دهیم افزود: سیاه نمایی و انکار خدمات بی‌بدیل این دولت به نفع نظام نیست. دانشجو پس از استماع نظرات هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران که در این نشست حاضر بودند در خصوص استقلال این دانشگاه از دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران منشا خدمات خوبی برای کشور است به طوریکه تعدادی از رشته‌ها و برخی از بیمارستانهای این دانشگاه در سطح کشور در طراز اول هستند.
وی گفت: در خصوص صدور حکم اعضای هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران و تسریع در فرآیند مجدد شروع به کار دانشگاه مثل گذشته و در طور چهار سال دولت دهم در راستای تصمیمات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عمل کرده و در جهت منافع فرابخشی و نظام با مسئولان این دانشگاه همکاری می‌کند. وی تاکید کرد: با شناختی که از مدیریت این دانشگاه دارم امر تثبیت جایگاه دانشگاه علوم پزشکی ایران بدون هیچ هزینه‌ای و با تدبیر انجام خواهد شد.

  • ۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲