جشنواره ملی شناسایی و توانمندسازی ایده های برگزیده (شتاب)، با هدف ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری و شناسایی افراد ایده پرداز جامعه ایرانی به عنوان ابتدایی ترین نهاد توسعه و مدیریت نوآوری و فناوری در کشور در زنجیره ایده تا نوآوری در کشور شکل گرفته است. این جشنواره علاوه بر ترویج مفاهیم خلاقیت و نوآوری در مجامع علمی و فرهنگی کشور، جوانان خلاق، دانشجویان، اعضای هیات علمی و محققین را تشویق به ایده پردازی نموده و با ایجاد فرآیندهای ظرفیت ساز به تقویت توان اجرایی ایده پردازان درتبدیل ایده به نوآوری می پردازد. در این جشنواره فرصت هم اندیشی و هم افزایی با دیگر ایده پردازان فراهم می شود و با توجه به حضور رسانه های مختلف، ایده پرداز با حفظ مالکیت معنوی ایده به جامعه معرفی گردیده و امکان جلب منابع سرمایه، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان برای نامبرده فراهم خواهد آمد.
همچنین دوره های آموزشی با عنوان ایده تا کسب و کار طراحی شده که در این دوره ها ایده پردازان با مفاهیم تیم سازی، حفظ مالکیت معنوی، مدل و برنامه کسب و کار، قوانین شرکت های دانش بنیان و نحوه شکل دهی شرکت دانش بنیان آشنا می‏ شوند. از دیگر امتیازات حضور در جشنواره، شناسایی و توانمندسازی ایده های برگزیده، امکان بهره مندی منتخبین جشنواره از زیرساخت های توسعه علم و فناوری در کشور از قبیل نهادهایی مانند مراکز رشد، پارک های علم وفناوری و صندوق های پژوهش و فناوری است. از آنجا که پارک علم و فناوری به عنوان رابطین این جشنواره در هر استان فعالیت می‏ کنند، از زمان آغاز به کار دبیرخانه در جریان فعالیت‏ های اجرایی و ایده ‏های رسیده به دبیرخانه قرار می‏ گیرند و با توجه به پتانسیل های پارک علم و فناوری در هر استان، امکان خدمت رسانی و حمایت از ایده ها و ایده پردازان فراهم خواهد شود.
حضور در شبکه بزرگ ایده پردازان و بهره‏ مندی از توان علمی و خلاقیت آنان در رفع معضلات و ارائه راهکارهای جدید در تعامل با سازمان ها و نهادهای توسعه دهنده علم و فناوری در کشور از دیگر برنامه هایی است که در دست اقدام بوده و به یاری خداوند با ایجاد زیرساخت های نرم افزاری آن شبکه اجتماعی تخصصی ایده پردازان و متخصصین کشور شکل خواهد گرفت. آنچه این جشنواره بزرگ ملی در پی آن است بهره گیری از توان نوآوری کشور و کمک به ارتقا سطح دانش ایده پردازان در یک رویداد پویا در طول سال بوده که تمامی نقش آفرینان نظام ملی نوآوری کشور به نحوی در آن مشارکت داشته و نقش خود را در پیشبرد اهداف کشور به بهترین شکل ایفا می کنند.