خانواده نخستین و کار آمد ترین نهاد اجتماعی بشری، کانون اصلی رشد و تعالی انسان و محمل آرامش و انس است. کاربردی ترین وظیفه ­ی این نهاد مقدس، تربیت فرزندانی است که آینده ی جامعه در دستان پویای آنها قرار دارد. بدیهی است رشد و شکوفایی جامعه در گرو بالندگی این نهاد اجتماعی بوده که امید است با تدابیر ارزشمند و کارآمد این کشتی با آرامش بر بستر رودخانه شکوفایی و بالندگی حرکت کند.

  • ۱۳ مهر, ۱۳۹۴