بیان حقیقت رسالتی است بس دشوار، 17 مرداد روز پاسداشت قلم بر مجاهدان بی ادعای عرصه اطلاع رسانی گرامی باد.
داریوش پورسراجیان
رئیس پارک علم و فناوری یزد