پارک های علم و فناوری در کشور به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین نهادهای توسعه فناوری، برنامه های مختلفی را برای حمایت از تکمیل زنجیره ایده به محصول متناظر با نیازهای توسعه فناوری کشور دنبال می کنند. از ابتدای راه اندازی این مراکز فناوری، پارک علم و فناوری یزد به منظور ترویج فرهنگ فناوری، نوآوری وتجاری سازی ایده های خلاقانه، رویدادی تحت عنوان “جشنواره ایده های برتر” در سال 82 طراحی نمود به طوری که ایده های دریافتی طی این سالیان به بالای 10هزار ایده رسیده است. دفتر سیاست گذاری و برنامه‏ریزی امور فناوری به عنوان سیاست گذار حوزه فناوری کشور به منظور جلوگیری از موازی کاری و اتلاف منابع تصمیم بر یکپارچه سازی این جشنواره ها گرفت. اجرای جشنواره ملی شناسایی و توانمندسازی ایده های برگزیده (شتاب) را با همکاری تمامی پارک های علم و فناوری کشور به صورت استانی و ملی و طراحی نمود. این جشنواره علاوه بر مشارکت جمعی امکان استفاده از ایده ها را برای مراکز فناوری در استانها فراهم می نماید. با انجام برنامه ریزی به عمل آمده برگزاری جشنواره توسط پارک های علم و فناوری در سطح استان ها و پارک علم و فناوری یزد با همکاری دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری در سطح ملی صورت می پذیرد. باور داریم که با حمایت همه جانبه از چنین رویدادهایی می‏توان به خلق شرکت های فناور و نوآور درکشور کمک نمود. بر خود لازم می دانم که از پارک های علم و فناوری کشور، همکاران ستادی در دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری و پارک علم و فناوری یزد که در اجرای هرچه بهتر این جشنواره در سطح ملی و استانی همکاری نموده اند تقدیر و تشکر نمایم.