به گزارش روابط عمومی و به نقل از واحد بازاریابی، در این جلسه درخصوص موضوعاتی همچون بهره مندی از مشاور بازار، مشاور حقوقی، واگذاری سالن جلسات مرکز رشد بیوتکنولوژی و فضای نمایشگاهی پارک، تصمیماتی اخذ شد. گفتنی است جلسه شورای فناوری پارک ماهانه به منظور بررسی موضوعات مرتبط با حوزه فناوری برگزار می شود.

  • ۸ اردیبهشت, ۱۳۹۲