به نقل از واحد بازاریابی

از سوی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران یا پارک علم و فناوری یزد تاییدیه علمی دریافت نمایند با تایید شورای ارزیابی علمی پارک موافقت بعمل آمد.

  • ۳۰ دی, ۱۳۸۹