به نقل از واحد بازاریابی

از سوی شورای عالی انفورماتیک تاییدیه ثبت نرم افزار دریافت می نمایند با تایید شورای ارزیابی علمی پارک موافقت بعمل آمد.

  • ۲۸ دی, ۱۳۸۹