جلسه پذیرش دوشرکت جدید فناور در مرکز فناوری اقبال امروز با حضور اعضای هیأت رییسه، مدیر و کارشناس امور مؤسسات پارک، یک عضو هیأت علمی دانشگاه یزد و نمایندگانی از دو شرکت امروز در محل پا رک علم و فناوری یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک، شرکت نانو آبکار ایساتیس و شرکت پیشگامانه رسانه و آگهی زبده (پرواز) موفق به پذیرش و حضور در مرکز فناوری اقبال شدند.

  • ۲۵ دی, ۱۳۹۲