پارک علم و فناوری یزد، بر اساس شاخص های ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنها پارک راه یافته بین تمامی پارک های علم و فناوری کشور به نمایشگاه ملی دستاورد های اجرایی دانشگاه ‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز بود.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، شاخص های ارزیابی مطرح شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه مدیریت مصرف انرژی، کاربرد انرژی های نو، هوشمند سازی سیستم ها و استفاده از فناوری های جدید در بخش انرژی خورشیدی و لامپ های فوق کم مصرف بود.

گفتنی است پارک علم و فناوری یزد، در همین راستا در زمینه مدیریت مصرف انرژی توانسته است در سال های 93 و 95 جز دستگاه های برتر دولتی استان در حوزه مدیریت سبز قرار گیرد.