به نقل از امور موسسات

محمد مهدی‌نژاد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پارک علم و فناوری استان یزد به همراه استانداری یزد برای راه‌اندازی منطقه ویژه علم و فناوری در یزد مصر هستند اما منتظر هستیم تا منطقه ویژه علم و فناوری در اصفهان راه‌اندازی شود و مشکلاتی اگر در زمینه راه‌اندازی این مناطق ویژه وجود داشت رفع شود و سپس به توسعه الگوی راه‌اندازی مناطق ویژه علم و فناوری بپردازیم.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعلام اینکه در هر استانی، استاندار رئیس منطقه ویژه علم و فناوری است درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی منطقه ویژه علم و فناوری در اصفهان گفت: مقدماتی از لحاظ آئین نامه‌نویسی و لکه‌گذاری برای منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان انجام شده اما درباره اینکه این منطقه ویژه در اصفهان در عمل راه بیافتد هنوز چشم‌اندازی را ندیده‌ام.

مهدی‌نژاد نوری در پاسخ به این سئوال که آیا منطقه ویژه علم و فناوری مانند مناطق ویژه اقتصادی دارای ویژگی تمرکز مکانی است به مهر گفت: منطقه ویژه علم و فناوری الزاما یک منطقه متمرکز از نظر فیزیکی نیست اما ترجیح بر این است که یک منطقه متمرکز فیزیکی باشد.

وی افزود: مناطق ویژه علم و فناوری که احداثی خواهند بود ممکن است در منطقه مشخصی احداث شوند اما چون مصادیق نهادها و موسساتی که بتوانند در منطقه ویژه قرار گیرند متنوع است، ممکن است از نظر جغرافیایی متصل به هم نباشند.

  • ۱ بهمن, ۱۳۸۹