داریوش پورسراجیان در حاشیه بازدید از مرکز رشد فناوری های نرم:

داریوش پورسراجیان رئیس پارک علم و فناوری یزد، دوشنبه 10 خرداد 95 از مرکز رشد فناوری های نرم پارک بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، وی در این بازدید با بیان اینکه سیاست پارک ایجاد شرایطی سهل برای پذیرش در پیش رشد است، گفت: تصوری که پارک در اذهان عمومی ایجاد می کند برگرفته از رفتارها و سیاستهایی است که ما اتخاذ می کنیم و خطرناک ترین اتفاق آن است که جوان کارآفرین ما پارک و پذیرش در آن را غیر قابل دسترس بداند.

پورسراجیان با تاکید همین که جوانی با خود اندیشیده باشد که می تواند از داشته های علمی خود کارآفرینی کند شایسته حمایت در مرحله پیش رشد است.

وی افزود بخش عمده ای از آرامش شغلی جامعه و حس در دسترس بودن کار و کارآفرینی در جامعه را مراکز رشد ما می توانند تامین کنند و این مهم، نقش کلیدی و وظیفه سنگین مدیران مراکز رشد و شوراهای پذیرش را متذکر می شود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت حضور شرکت ها در دوره های آموزشی پارک، اظهار داشت: شرکت در دوره های آموزشی به صورت گروهی زمینه ساز هم افزایی بیشتر بین شرکتهاست.

وی با بیان اینکه شرکت های پارک باید در زمینه بازاریابی محصولات خود تلاش بیشتری داشته باشند، گفت: در حاشیه دومین جشنواره تجاری سازی فناوری های پیشرفته در کشور امارات مذاکراتی با تجار ایرانی مقیم دبی انجام شده و آ نها برای سرمایه گذاری در ایران ابراز تمایل کرده اند. لذا امیدواریم شرکتهای ما با برنامه ریزی، بهترین استفاده را از فرصتهایی که ایجاد می شود ببرند.

علی مدرسی، مدیر مرکز رشد فناوری های نرم نیز در این بازدید ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های انجام شده در این مرکز، بخشی از دستاوردها و نیازهای مرکز را تشریح کرد.

گفتنی است، داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری و هیئت همراه، در ادامه از چند شرکت مستقر در مرکز رشد بازدید کرده و از نزدیک در جریان فعالیت های آن ها قرار گرفتند.